Exploatarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale – art 335-346

Dacă până la acest moment am discutat mai mult despre operațiunile și reglementările premergătoare dării în funcțiune a unei instalații utilizatoare de combistibili gazoși, astăzi ne vom vorbi și despre exploatarea instalațiilor de gaze naturale după finalizarea tuturor etapelor executării sale.

Reglementări – exploatarea și întreținerea instalațiilor de gaze

Astfel, e bine să știți încă de la început că exploatarea și întreținerea instalației de utilizare a gazelor naturale este o obligației a clientului final, prevăzută în mod expres în Ordinul ANRE nr. 89/2018. În plus, în cazul în care clientul final este persoană juridică, acesta este obligat să întocmească și să afișeze la locuri vizibile instrucțiunile specifice de utilizare și exploatare pentru fiecare aparat consumator de gaze naturale, precum și numerele de telefon ale echipelor de intervenție proprii și ale operatorului sistemului de distribuție.

E bine de știut și că, prin exploatarea instalației de gaze, se înțeleg următoarele:

  • aprinderea și stingerea focului;
  • supravegherea arderii și respectarea parametrilor tehnologici pentru funcționarea în condiții optime;
  • supravegherea aparatelor de măsură și control și a echipamentelor de siguranță;
  • supravegherea instalațiilor de automatizare.

Pe de altă parte, întreținerea instalației de gaze presupune următoarele:

  • controlul eventualelor scăpări de gaze naturale;
  • supravegherea, întreținerea curentă, vopsirea părților supraterane;
  • verificarea tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale la maximum 2 ani;
  • revizia tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale la maximum 10 ani.

Verificările și reparațiile la aparatele consumatoare se vor face ori de câte ori este nevoie, la cererea și pe cheltuiala clientului final, și numai de către operatori economici autorizați de organismele abilitate. La fel, și remedierea defecțiunilor constatate în instalații și înlocuirea elementelor defecte sunt obligația clientului final și se realizează numai de către operatori economici autorizați ANRE  pe cheltuiala acestuia.

După remedierea sau înlocuirea instalației, aceasta se va supune probelor de presiune, dar numai după dezinstalarea contoarelor, scoaterea instalației din funcțiune și blindarea acesteia. Sub nici o formă și sub incidența legii penale nu sunt admise soluții provizorii de remediere.

Modificările? Doar pe baza documentației tehnice

În cazul în care, în timpul exploatării instalației de gaze naturale, sunteți nevoiți să aduceți modificări asupra structurii acesteia, trebuie să știți că aveți obligația legală de a întocmi o nouă documentație tehnică corespunzătoare modificărilor ce urmează a fi efectuate. De asemenea, repunerea în funcțiune a instalației asupra căreia s-au efectuat intervenții de orice natură se va face la fel ca în cazul uneia noi.

Totodată, ținem să vă amintim că e bine să aveți un plan de acțiune bine pus la punct în cazul în care vă confruntați cu o defecțiune la instalația de gaze sau la unul din aparatele racordate la aceasta (închiderea rapidă a tuturor robineților, aerisirea încăperii, etc.). În cazul clienților finali persoane juridice, această recomandare este obligatorie prin lege, aceștia fiind de asemenea răspunzători și pentru instruirea personalului propriu în cazul unei eventuale nevoi de intervenție. Ca de fiecare dată, vă punem în vedere să puneți pe primul loc înaintea oricărui alt criteriu, siguranța voastră.

Energoinstal. Intervenție rapidă și servicii de calitate

Așa că dacă vă confruntați cu o problemă la instalația voastră de gaze, indiferent cât de neimportantă ar părea, un apel telefonic la 021.795.11.30 sau un simplu mesaj pe energoinstalgaze.ro  vă pot scuti de multe neplăceri și necazuri ulterioare. Vă asigurăm din nou că pe întreg parcursul efectuării lucrărilor vom ține cont și de contextul actual, în acest scop echipa noastră punând la punct o procedură prin care asigurăm atât distanțarea socială recomandată de autorități, cât și siguranța și protecția clienților și a echipelor ce execută lucrarea pe teren.

Vă putem astfel garanta că, în ceea ce ne privește, echipele de intervenție respectă la literă procedura de protecție anti-covid19. În plus, furnizăm mereu calitate la prețuri corecte. Suntem Energoinstal, compania mereu gata de treabă.