Asigurarea aerului necesar arderii și evacuarea gazelor de ardere

Arderea gazelor naturale

Energia furnizată de gazele naturale, indiferent de natura sa, este obținută prin ardere. Astfel, arderea gazelor naturale nu poate avea loc fără prezența oxigenului. În primul rând, atunci când folosim aparate consumatoare de combustibili gazoși, trebuie să asigurăm un flux suficient de aer pentru ca arderea să aibă loc. Totodată, trebuie știut că prin ardere se elimină în atmosferă diferite gaze de ardere (care prezente în cantități mari pot fi dăunătoare).

Pentru toate aparatele consumatoare de gaze naturale racordate la un coș sau cu flacără liberă este obligatorie asigurarea aerului necesar arderii gazelor și evacuarea în exterior a gazelor de ardere. În acest fel, în atmosfera încăperii trebuie să nu se depășească concentrația de noxe admisă de normele de protecție a muncii și a mediului. Aceste aspecte nu trebuie sub nici o formă neglijate, de respectarea lor depinzând siguranța voastră.

Ce trebuie să știm despre acest proces?

Astfel, trebuie să știți că aerul necesar pentru arderea gazelor naturale se asigură în funcție de raportul dintre volumul interior al încăperii și debitul nominal al aparatului consumator de combustibil gazos. În cazul în care aerul necesar arderii nu poate fi asigurat prin neetanșeități (cazul tâmplăriilor prevăzute cu garnituri de cauciuc etc.), indiferent de volumul încăperii, se realizează prize de aer direct din exteriorul construcției. De asemenea, alegerea tipului de ventilare și evacuare, precum și dimensionarea instalației se fac în funcție de cantitatea de gaze de ardere, astfel încât să nu se depășească concentrațiile admise. Așadar, pentru evitarea acumulării de gaze naturale din infiltrații sau scurgeri de gaze, subsolurile trebuie prevăzute cu orificii de ventilare, iar în cazul clădirilor etajate se prevede la partea superioară a acestora, în acoperiș, un orificiu prevăzut cu un tub racordat la un deflector.

Prin lege, este interzisă sub orice formă racordarea unei clădiri la sistemul de distribuție a gazelor naturale dacă nu are asigurate măsurile de ventilare descrise mai sus.

De asemenea, în încăperile în care există risc de intoxicări, incendii sau explozii cauzate de scăpările accidentale de gaze naturale, se prevăd detectoare automate de gaze care acționează automat, prin electroventil, asupra robinetului de închidere. Atunci când evacuarea gazelor de ardere provenite de la mai multe aparate se face prin același coș, racordarea acestora se va face obligatoriu la înălțimi diferite și numai după ce s-a calculat în prealabil că debitele însumate ale tuturor aparatelor pot fi preluate fără probleme de coșul de fum respectiv.

Dacă sunteți puși vreodată în situația de a realiza o astfel de instalație de evacuare, trebuie să știți că legea interzice cu desăvârșire:

  • trecerea canalelor de racordare la instalația de evacuare dintr-o încăpere în alta, cu excepția îndeplinirii tuturor condițiilor de etanșeitate a acestora;
  • montarea dispozitivelor de închidere sau obturare a secțiunii de ieșire în procesul de ardere a gazelor de la aparatele de consum individual (sobă, mașini de gătit, cazane de încălzire, radiatoare etc.);
  • evacuarea gazelor de ardere în podurile caselor;
  • evacuarea gazelor de ardere direct prin pereții exteriori ai clădirilor;
  • racordarea aparatelor la canale de fum aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil decât cel gazos (lemn, păcură, cărbune etc.);
  •  scoaterea din funcțiune, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, a detectoarelor automate de gaze naturale.

‼️ De asemenea, se interzice în mod expres dormitul în încăperi cu aparate nelegate la coș de fum, respectiv reșou, aragaz etc. Un alt aspect de care este bine să țineși seama este acela că racordarea cu canale din tablă în spații cu pericol de explozie sau incendiu nu este permisă.

‼️ Nu uitați nici de ușile etanșe și termorezistente ce trebuie montate la baza coșurilor de fum pentru curățare și verificare.

 

Suntem Energoinstal, compania plină de energie și putere de muncă pentru voi. ?

Pe noi ne găsiți la 021.795.11.30 sau ne puteți lăsa un mesaj aici, pe energoinstalgaze.ro.